Hulp bij vragen

Dit is een beknopte instructie van de mogelijkheden die de website u biedt en hier vindt u tevens de antwoorden op veel gestelde vragen.

Verbeteren van de leesbaarheid:

Wanneer u een groter lettertype wilt, klik dan tegelijkertijd op de toetsen 'Ctrl' en '+' (plustoets). Verkleinen kan door te klikken op 'Ctrl' en '-' (mintoets). Door tegelijk te klikken op 'Ctrl' en '0' (nultoets) keert u terug naar het oorspronkelijke scherm.


Inhoud
 

1. Activiteitenagenda 

2. Ledenprofielen bekijken

3. Mijn Inbox  

4. Mijn profiel 

5. Instellingen wijzigen 

6. Chatroom 

7. Prikbord 

8. Partners & Kortingen  

9. Fotoalbum 

10. Inlognaam wijzigen 1. Activiteitenagenda

In de activiteitenagenda vindt u een overzicht van de geplande activiteiten.
u ziet een geheel maandoverzicht wanneer u op het icoontje 'Maand' klikt, rechtsboven bij 'Weergave'. wanneer u op 'Lijst' klikt verschijnt een overzicht dat begint met de eerst volgende activiteit. U kunt uw voorkeur instellen bij 'Instellingen wijzigen', zie onder 5.
U kunt de activiteiten bekijken per streek of leverancier, open het venster 'Streken:' of 'Toon' en maak uw keuze. U ziet dan de selectie van uw keuze. Klik bij 'Streken:'op alle om het overzicht van alle geplande activiteiten te bekijken. 
U kunt ook de activiteiten bekijken van de voorbije periode, klik dan op '<< Archief' of '<< Vorige' afhankelijk van het overzicht waarin u zich bevindt.
Het getal naast de titel van de activiteit is het aantal deelnemers van dat moment. Wenst u meer informatie over een activiteit dan klikt u op de titel op op het knopje 'Lees meer'. U ziet dan meer detailinformatie over de activiteit en u kunt hier, onderaan de bladzijde, ook een reactie plaatsen. Om gebruik te maken van de activiteitenagenda dient u ingelogd te zijn.

1.1. Inschrijven voor een activiteit
Voor alle activiteiten waaraan u wilt deelnemen moet u inschrijven op de deelnemerslijst.
Ga naar de activiteit waaraan u wilt deelnemen. Wilt u zien wie al ingeschreven heeft: klik op 'Deelnemerslijst'. U wilt zelf deelnemen en inschrijven: klik op 'Inschrijven'; klik daarna op het knopje 'Bevestig'.

Activiteiten waarvoor ingeschreven dient te worden kunnen een maximum en minimum aantal deelnemers hebben. Als u staat ingeschreven en het minimum aantal deelnemers niet bereikt is, krijgt u als de inschrijfdatum verlopen is een e-mail dat de activiteit niet door gaat. Wanneer het maximale aantal deelnemers bereikt is dan kunt u zich niet meer inschrijven. Betalingen moeten terplekke bij het organiserende bedrijf afgerekend worden tenzij anders is aangegeven.

1.2. Uitschrijven voor een activiteit
Wanneer u door omstandigheden verhinderd bent om aan een activiteit deel te nemen dan dient u dit zo spoedig mogelijk als volgt kenbaar te maken:

U wilt uitschrijven: klik op 'Uitschrijven'; klik daarna op het knopje 'Bevestig'.

• Wanneer de inschrijflijst gesloten is omdat het maximaal aantal deelnemers bereikt is: schrijf uzelf uit; de lijst gaat dan automatisch weer open en kan een ander in uw plaats inschrijven.

• Wanneer de inschrijflijst gesloten is omdat de inschrijfdatum verstreken is: plaats een reactie onderaan de bladzijde waarin u meedeelt dat u verhinderd bent; meld u eventueel ook af bij de organiserende leverancier en informeer ook zelf een of meerdere andere leden (b.v. bij wandelingen).

1.3. Reacties toevoegen
U kunt een persoonlijke reactie toevoegen: klik onderaan de bladzijde op 'Plaats (als eerste) een reactie'; type de reactie en druk op het knopje 'Verzenden'.

1.4. Reacties wijzigen of verwijderen
Ga naar de activiteit waar u een reactie hebt geplaatst. Zoek uw reactie en klik op het potloodicoontje of het kruisje en volg de verdere instructies.

1.5. Zelf een activiteit toevoegen
Ga naar de Activiteitenagenda en klik  op 'Activiteit toevoegen >>' rechtsboven, u komt in het scherm 'Nieuwe activiteit toevoegen'.
Selecteer de streek waarin de activiteit plaatsvindt; vul de titel in; vul datum en tijdstip in, klik op het 'kalender'- icoontje en selecteer de dag, vul het tijdstip in, klik daarvoor op het balkje en vul in, bijvoorbeeld 14:30. Vul indien van toepassing de 'datum/tijd tot' in door het vakje aan te vinken, na dit tijdstip sluit de deelnemerslijst automatisch en kan niemand meer inschrijven. 'Inschrijven tot' is standaard aangevinkt, dit betekent dat een deelnemerslijst bij de activiteit geopend wordt, vul de datum en tijdstip 'Tot' in. Tot dat moment kunnen leden inschrijven, hierna sluit de deelnemerslijst. Minimaal aantal deelnemers? Indien van toepassing, vink het vakje aan en vul het minimum aantal in. Hetzelfde voor het maximum aantal deelnemers. Statusmail sturen: wanneer u dit aanvinkt dan ontvangt u na het sluiten van de deelnemerslijst een e-mail met opgave van het aantal deelnemers. Klik vervolgens met de cursor in het witte tekstvlak en type een omschrijving van de activiteit: wat, waar, wanneer, prijs, plek en tijdstip waar jullie elkaar ontmoeten.

Activiteit wijzigen? Ga naar de activiteit in de Activiteitenagenda en klik op het potloodicoontje onder het logo.

1.6 Sorteermogelijkheden in het activiteitenoverzicht (streken en interessegebied)
Om de Activiteitenagenda overzichtelijker te maken kun je nu zelf bepalen van welke streken/regio's jij de activiteiten standaard in jouw activiteitenagenda wilt zien, zie de Activiteitenagenda en dan rechtsboven 'Streken'. Wanneer je in dit vakje klikt kun je een keuze maken uit alle activiteiten van alle regio's of van de regio waar jij woont of van jouw interessegebied.

Hoe kun je jouw persoonlijke voorkeuren instellen? 

1. Streken instellen

Log in op de website en ga naar 'Instellingen wijzigen':

• Klik op 'Instellingen wijzigen'.
• Klik bij 'Activiteiten' op 'Standaard sorteermethode'.
• Open het venster, je kunt kiezen tussen 'Alle', 'Mijn regio' of 'Mijn interessegebied'.
• Maak je keuze en druk op de knop 'Wijzigen'.

Wanneer je de volgende keer inlogt, krijg je alleen die activiteiten te zien van de streek die je hierboven ingesteld hebt.

Bij nieuwe leden is dit standaard ingesteld op de regio waarin zij, op basis van de postcode, wonen (bijvoorbeeld zuid, midden, noord Limburg, Eindhoven of overige).

2. Interessegebied instellen

Hier kun jij jouw persoonlijke voorkeuren instellen voor de gebieden waar jouw specifieke belangstelling naar uit gaat.

Log in op de website en ga naar 'Mijn profiel':

• Klik op 'Mijn profiel'.
• Klik rechtsboven op 'Mijn profiel wijzigen >>'.
• Ga naar 'Interessegebied' en vink de vakjes van de gebieden aan waar jouw voorkeur naar uit gaat en die je daarna in jouw persoonlijke activiteitenagenda standaard wilt zien wanneer je inlogt. Advies: vink ook het vakje 'Overige' aan voor activiteiten over de landsgrens zoals de excursies met Paul de Wit.
• Klik op de knop 'Opslaan'

Je kunt alle instellingen achteraf altijd weer aanpassen.

Wanneer je daarna in de Activiteitenagenda bent, kun je de activiteiten van die streken bekijken die jezelf bepaald hebt. 

 

Terug omhoog >>

 

2. Ledenprofielen bekijken

Hier ziet u overzichten van de Click4friendsleden. U kunt hier selecties maken van leden op basis van: geslacht, burgerlijke staat, hobby's, woonplaats, en leeftijd.
Vul het of de selectiecriteria in en druk op het knopje 'Zoeken'.

2.1. Hoe bekijk ik een profiel?
Zorg dat u bent ingelogd. Klik in het menu op “Ledenprofielen bekijken”. U krijgt een aantal zoekcriteria die u naar eigen wens kunt invullen. Klik op 'Zoeken' en er verschijnt een lijst met leden die aan uw zoekcriteria voldoen. Door te klikken op 'P', 'Gebruikersnaam', 'Woonplaats' of 'Geboortedatum' krijgt u het overzicht (alfabetische) volgorde. Wanneer u klikt op gebruikersnaam van een lid dan ziet u meer informatie over deze persoon.

2.2. Hoe verstuur ik een bericht?
Zorg dat u ingelogd bent. Als u een profiel bekijkt kunt u een bericht verzenden naar deze betreffende persoon: , klik op 'Stuur bericht >>', vul het onderwerp in, type het bericht en druk op het knopje 'Verzenden'. Hij/zij ontvangt een e-mail met de melding dat er een nieuw bericht is in de 'Inbox'. De berichten zijn telezen op de website door te klikken op 'Mijn Inbox'.

Terug omhoog >> 

3. Mijn Inbox - berichten ontvangen en verzenden

Klik op 'Mijn Inbox', u ziet nu een scherm met een overzicht van de ontvangen berichten. Per regel (bericht) de afzender, het onderwerp, ontvangstdatum en de status (nieuw of gelezen). Door te klikken op 'Van', 'Onderwerp', 'Datum' of 'Status' krijgt u het overzicht op (alfabetische) volgorde.

Om een ontvangen bericht te lezen: klik op 'Lees bericht'.

Om het bericht te beantwoorden: klik op 'Antwoorden', type het bericht en klik daarna op het knopje 'Verzenden'.

U kunt een of meerdere berichten tegelijk verwijderen of de status wijzigen: vink de betreffende berichten aan, selecteer de gewenste status en klik op 'Wijzig status' of op 'Verwijderen' wanneer u de berichten wilt verwijderen. U kunt ook alle berichten ineens verwijderen of van status wijzigen, klik dan eerst op het knopje 'Selecteer'. Om de selectie ongedaan te maken klikt u op 'Deselecteer'.

Een nieuw bericht verzenden kan door te klikken op 'Nieuw bericht verzenden >>'. U kunt een bericht naar meerdere personen tegelijk versturen: ga met de cursor naar de balk 'Aan', type de eerste naam en vervolgens de volgende. U ziet dat bij het typen van de eerste letter(s) de namen in beeld verschijnen van de namen die met dezelfde letters beginnen. Klik dan op de relevante naam, vervolgens de volgende.

Wanneer u naar de Outbox met de verzonden berichten wilt dan klikt u op '<< Ga naar Outbox'. Ook hier kunt u de berichten tonen in (alfabetische) volgorde van datum van ontvangst, onderwerp en geadresseerde.
Berichten verwijderen? Vink de te verwijderen berichten aan en klik op 'Verwijderen'.

Terug omhoog >> 


4. Mijn profiel

Hier kunt u uw eigen (profiel)gegevens aanpassen wanneer uw omstandigheden veranderen bijvoorbeeld bij verhuizing, nieuw e-mailadres, bankrekeningnummer, enz. In verband met uw privacy zijn niet alle gegevens zichtbaar voor de overige leden. Het is belangrijk dat u uw gegevens altijd up to date houdt!

4.1. Mijn profiel aanpassen
Klik op 'Mijn profiel' en vervolgens op 'Mijn profiel wijzigen >>'. In dit scherm kunt u de gewijzigde of foutieve gegevens aanpassen, klik vervolgens op het knopje 'Toevoegen'. U kunt alles aanpassen behalve uw "Inlognaam".

4.2 Foto plaatsen of wijzigen
Klik op 'Mijn profiel' en vervolgens op 'Foto wijzigen >>'. Klik op het knopje 'Bestand kiezen', zoek/ga naar de gewenste foto in uw eigen fotobestanden en klik vervolgens op het knopje 'Wijzigen'. Wacht vervolgens tot de nieuwe foto in het scherm zichtbaar wordt, dit kan even duren. 

4.2 Interessegebied
De activiteiten van Click4friends vinden in diverse regio's/postcodegebieden plaats. Bij 'Interessegebied' kunt u één of meerdere regio's aanvinken waarin u geïnteresseerd bent. Wanneer u inlogt in de Activiteitenagenda krijgt u automatisch een overzicht van de geselecteerde regio's. Het verdient aanbeveling om ook 'Overige streken' aan te vinken voor activiteiten buiten de genoemde regio's (bijvoorbeeld uitstapjes of wandelingen over de grens).

Terug omhoog >> 


5. Instellingen wijzigen

Op deze pagina kunt u de instellingen bepalen van de startpagina, de activiteitenagenda en van de chatroom wanneer u inlogt in het ledengedeelte van de website.

5.1. Inloggen, Startpagina
Hier kunt u uw favoriete pagina kiezen waarmee de website opent wanneer u inlogt. U kunt kiezen uit ''Mijn profiel', 'Activiteiten', 'Mijn Inbox' of 'Pagina waar ik mij bevind' (op het moment dat u inlogt in het ledengedeelte van de website).

5.2. Activiteiten, Activiteitenweergave
Hier kunt u de weergave van de Activiteitenagenda instellen. U kunt kiezen uit 'Lijst' of 'Maand'-weergave. De lijstweergave begint met de eerstvolgende activiteit van de actuele dag. Bij maandweergave ziet u het overzicht van de hele maand vanaf dag 1. Met de knopjes '<< Archief', 'Vorige' en 'Volgende' naar voorbije en toekomstige activiteiten kijken.

5.3. Chat, Chatbalk
Hier kunt u kiezen of de chatroom (inclusief Chatbalk) in- of uitgeschakeld is bij het inloggen op de website. De standaardinstelling is ingeschakeld. Wanneer u ingelogd bent, kunt u de instellingen tussentijds altijd wijzigen.

5.4. Nieuwsbrieven, Nieuwsbrieven ontvangen 
Hier kunt u aangeven wanneer u geen berichten wilt ontvangen over feesten, danslessen en allerlei andere activiteiten. Open het keuzemenu bij "Nieuwsbrieven, Nieuwsbrieven ontvangen" en kies voor "Alleen belangrijke", klik vervolgens op de knop "Wijzigen". Wanneer je kiest voor "Alle (standaard)" dan blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes.

Terug omhoog >> 
 

6. Chatroom

 

In de chatroom kunt u “chatten/kletsen/praten” met iedereen die ook in de chatroom zit. De chatroom geeft u dus de mogelijkheid rechtstreeks met leden te praten, door middel van het intypen van berichtjes. De berichtjes dient u te typen in de onderste balk van het venster. De door u getypte tekst komt vrijwel meteen op het scherm en is voor iedereen zichtbaar. In de rechter kolom kunt u zien wie op dat moment aanwezig/actief is in de chatroom. Om van de chatroom gebruik te maken, dient u ingelogd te zijn.

U kunt ervoor kiezen om standaard in te loggen met de chatbalk in- of uitgeschakeld, zie onder 5 'Instellingen wijzigen'. U kunt dan zien welke andere leden (met ingeschakelde chatroom-functie) ook online zijn, zie rechtsonder bij de taakbalk, bijvoorbeeld: 'Wie is online (5)'.
LET WEL: de chatroom functioneert alleen op een laptop of PC, niet op een iPad.

6.1 Chatten in de Click4friends chatroom
Schakel de chatroomfunctie in, zie onder 5. Klik in de taakbalk linksonder op 'Chatrooms'. U komt nu direct in de algemene chatroom voor de Click4friendsleden. Aan de rechter zijde ziet u welke leden in de chatroom aanwezig zijn, links ziet u het gesprek. U kunt deelnemen aan het "gesprek" door te klikken in de onderste balk naast het "wolk"-icoontje, type hier de tekst en druk op 'Enter'.

6.2  Het venster en/of de tekst vergroten
Om het venster te vergroten klikt u op 'popout'. Om het venster te sluiten, klikt u op 'popout sluiten'.

Wanneer u een groter lettertype wilt, klik dan tegelijkertijd op de toetsen 'Ctrl' en '+' (plustoets). Verkleinen kan door gelijktijdig te drukken op 'Ctrl' en '-' (mintoets). Druk op 'Ctrl' en '0' (nultoets) en u keert terug naar het oorspronkelijke scherm.

6.3 Een privé gesprek beginnen
Klik op 'Wie is online (x)' op de balk rechtsonder. Klik op de naam van degene waarmee een privé chat wil starten; klik vervolgens in het nieuw geopende venster met de cursor in het balkje naast het "wolkje" en type vervolgens uw teksten en druk op 'Enter'. U kunt meerdere gesprekken gelijktijdig voeren.

6.4 Een profiel bekijken tijdens het chatten
Klik op 'Wie is online (x)' op de balk rechtsonder. Klik op de naam van degene wiens profiel u wilt bekijken. Om terug te keren naar het vorige scherm: klik op pijltje <- linksboven op de pagina.

6.5 Chatopties
Hier kunt u uw status kenbaar maken en geluid en popup's aan of uit zetten. 

Wanneer u chat is het handig om geluid en popup's aan te zetten, u krijgt dan een teken/signaal wanneer u een bericht ontvangt. Door middel van 'Mijn status' en 'Ik ben ...' kunt u andere leden laten weten waar u mee bezig bent en al dan niet beschikbaar voor een chatgesprek.

Misbruik
Misbruik van de chatroom kunt u kenbaar maken aan de beheerder.

Terug omhoog >> 


7. Prikbord

Op het prikbord kunt u advertenties, oproepen en verhalen plaatsen en lezen.

7.1. Advertentie, oproep of verhaal toevoegen
Zorg dat u bent ingelogd. Klik in het menu op 'Prikbord'. Klik op 'Advertentie toevoegen >>'  of 'Verhaal toevoegen >>'; kies het type advertentie, bepaal de categorie door te klikken op het knopje, vul de titel in en type vervolgens de omschrijving. Als alle velden zijn ingevuld, klikt u op 'Opslaan' om de advertentie, oproep of verhaal toe te voegen.

7.2. Wijzigen of verwijderen van een advertentie, oproep of verhaal
Ga naar de advertentie, oproep of verhaal en klik op het potloodicoontje wanneer u wilt bewerken of op het kruisje wanneer u wilt verwijderen.

7.3. Reageren op een advertentie, oproep of verhaal
Ga naar de advertentie, oproep of verhaal en klik op 'Reageer op deze advertentie door een bericht te sturen >>' of op 'Plaats een reactie'. Type uw reactie en druk op de knop 'Verzenden'.

Terug omhoog >> 
 

8. Partners & Kortingen (bedrijven waarmee samengewerkt wordt)

Hier vindt u een overzicht van de partners van Click4friends (bedrijven die met Click4friends samenwerken) en de kortingen die u van hen verwachten kunt. De bedrijven zijn ingedeeld in categorieën. Wilt u meer informatie over een van deze partners dan kunt u klikken op de titel. Onder aan de pagina ziet u een button voor de, in die maand, geplande activiteiten van deze partner.

Terug omhoog >> 
 

9. Fotoalbum

Wanneer bij gezamenlijke activiteiten of uitstapjes door de leden foto’s gemaakt worden dan kunnen deze in het fotoalbum getoond worden. Het fotoalbum is alleen toegankelijk voor leden die ingelogd zijn. De fotopagina's blijven 2 maanden zichtbaar op de website en worden daarna automatisch verwijderd.

9.1. Een fotopagina toevoegen
Leden kunnen zelf een bladzijde aan het album toevoegen. Ga naar de Activiteitenpagina of naar de pagina in het "Archief" van de Activiteitenagenda, scroll naar beneden en klik op 'Maak een fotoalbum aan voor deze activiteit ››'. In het fotoalbum is nu een nieuwe pagina aangemaakt waar u uw foto's kunt plaatsen.

9.2. Foto’s toevoegen
Ga naar het fotoalbum en klik op de titel van de activiteit waaraan u foto’s wil toevoegen.

Klik vervolgens “foto toevoegen >>”. Kies nu een foto uit een map op uw eigen PC door op de knop “Bladeren” te drukken. Selecteer/open de gewenste foto en wacht tot deze geladen is. Vul in het vakje “Titel” een naam voor de foto in. Druk nu op de knop “Toevoegen”. Wacht even tot de foto op de site geladen is en herhaal indien gewenst deze stappen.  

9.3. Foto’s verwijderen
Ga naar het fotoalbum en klik op de titel van de activiteit waar u foto’s wilt verwijderen. Open de diareeks door te klikken op een foto, de foto’s die door uzelf geplaatst zijn kunt u nu verwijderen.

9.4. Foto’s downloaden
Ga naar de foto in het fotoalbum die u wilt downloaden en druk op het knopje 'DOWNLOAD'; nu verschijnt de foto in een nieuw scherm, klik vervolgens met de rechtermuisknop op de foto, klik dan op 'Opslaan als ...'. Sla de foto in het gewenste mapje in je eigen PC of laptop op.   

Terug omhoog >> 


10. Inlognaam wijzigen
 

De Inlognaam wordt automatisch toegewezen en is een combinatie van uw voornaam, de laatste 2 cijfers van uw geboortejaar en de eerste 3 letters van uw woonplaats. De inlognaam kan alleen door de beheerder aangepast worden. In geval van vragen of wijzigingen: stuur een e-mail naar info@click4friends.nl.

Terug omhoog >>