Click4friends: parel in Limburg

Sinds 25 juni 2018 wordt C4F, in Brunssum, vermeld op de Parelkaart van de Vereniging Limburg.
De Parelkaart is een verzameling van geweldige initiatieven in Limburg waar iedereen van kan leren en makkelijk mee in contact kan komen.

De Vereniging Limburg is een initiatief van de Provincie Limburg ter ondersteuning van de Sociale Agenda 2025 om te komen tot een vitale samenleving met gelijke kansen voor iedereen in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappij. De doelstelling is dat Limburgers In 2025 gezonder en gelukkiger leven.

Door Click4friends leven heel veel Limburgers inmiddels gelukkiger! En dat is voor een groot deel ook te danken aan de inmiddels meer dan 3500 Clickers en oud-Clickers!
Iedereen die hieraan bijgedragen heeft, zeg ik: VAN HARTE BEDANKT!!!

Blij, trots en vooral dankbaar,
John Aretz – Click4friends